Vi fastholder klubaften

Skakken er ramt af forbudet imod at forsamles mere end 10 personer. Dete har betydet at holdkampene er nødlidende.
Mit forslag om at dele alle holdkampe op i 2 er stadig under diskussion men der er ved at opstå consensus om det i en eller anden form, så forhåbentlig kommer vi alligevel til at spille holdkampe i denne sæson.
Da vi sjældent er over på 10 personer på en normal klubaften fastholder vi vores klubaftener og hvis det bliver et problem må vi dele os op i et mandags og torsdags hold.
Vi planlægger således også at få gang i lidt skakaktiviteter og få spillet nogle turneringer.
De næste par gange , spiller vi 15 min turneringer , men snart tager vi hul på en turnering med længere betænkningstid og vi skulle også helst have afholdt en egentlig klub turnering , så I må godt så småt melde jeres interesse i at deltage i klubturneringen, så vi kan få den planlagt.

Cov19 og Skakken

Nok engang kommer corona restiktioner i vejen for afviklingen af holdkampe.
Vores første 2 holdkampe på 1. holdet er lige nu aflyst, da vi højest må være 10 personer samlet .
Jeg har foreslået at vi afvikler holdkampe over 2 dage , med 1,3,5 og 7 brættet den ene dag og 2,4,6 og 8 brættet den anden dag.
Men lige pt. er Tirsdagen kamp ihvertfald aflyst.
2. Holdet er jo kun på 4 personer og deres kampe kan således godt afvikles , så 2. holdet spiller på torsdag hjemme imod solrød.

Holdkamp og torsdags åbent

Vi holder åben på torsdag d. 22 okt , så vi lige kan nå at røre brikker en ekstra gang før næste uges holdkampe.

1. Holdet spiller Tirsdag d. 27 ude imod Hillerød 4.
Holdleder er Torben Hansen, der er ved at sætte holdet til på tirsdag.

2. Holdet spiller torsdag d.30 hjemme imod Sjælsø 3 .
Her er holdlederen Erik Schack .
Stillingerne kan følger her :
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/index/64


Det skal blive spændene at komme igang igen med skakken.Vi regner ikke i år med at kunne blande os i topstriden, men vi håber at vi får en masse spændende og sjove partier.

Så starter skaksæsonen

Efter lang tid nedlukning pga. corona og sommer er det på tide at starte skakken igen.

Vi krydser fingre og håber at Coronaen ikke igen sætter et kæp i hjulet for det ædle spil, men vi må se hvordan det udvikler sig.

Vi mødes hver mandag senest kl. 19:30 hvor vi vil prøve at starte lidt skakaktiviteter igen.

Som noget nyt iår , har vi fået en ekstraordinær bevilling fra kommunen på nogle live skak bræt. Så vi kan fremover vise vores topparterne direkte på internettet.
Vi har iår som tidligere tilmeldt os 2 hold i holdturneringen vores normale 8 mands hold og et ekstra 4 mands hold med spilledag torsdag.

Ugerne for holdturneringen er offentliggjort og er ugerne der starter med d. 26/10, 9/11,7/12 og i 2021 d. 11/1, 25/1, 8/2 samt d. 8/3.


Generalforsamling 2019

mandag d. 20/5-19 kl. 19.30

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen

Formand vælges i ulige år for 2 år (Kim på valg)
Kasserer vælges i lige år for 2 år (Erik ikke på valg)
Tre bestyrelses medlemmer vælges hvert år (Bent, Torsten, Ib på valg)
En eller flere suppleant(er) til bestyrelsen (Martin på valg
8. Eventuelt

Kim Alex blev klubmester

Sidte runde i klubturneringen blev som ventet en gyser.

Ib kunne relativ hurtigt konstatere at han havde vundet uden kamp og det lagde yderligere press på Bent og Kim der begge havde sort imod Torsten og Torben.
Torsten fik dog hurtigt bragt sig ud i vanskeligheder og istedet for at bytte 2 lette for et tårn og en bonde, valgte han at komplicere tingene. Bent holdt dog vanen tro hovedet koldt, vandt partiet og lagde sig dermed i spidsen af turneringen.
Det lagde således det maksimale press på Kim Alex , der skulle vinde for at holde trit. Torben spillede en aggressiv åbning og prøvede en angrebsvariant imod Pirc. Han fik dronning ned på g7 og prøvede at lægge press på f7 og e7.
Det var dog en variant som Kim kendte og følte sig tryg ved og efter en lang kamp frem og tilbage prøvede Torben at bytte 2 springere imod et tårn. Desværre for ham mistede han også en bonde i farten og herefter kunne Kim afvikle til gevinst.
Bo vandt en sikker sejr over Søren.
Kim og Bent endte begge på 5½ point , men Kim endte med korrekton på 23 hvor Bent måtte nøjes med 22½ og Kim kan således erklæres for klubmester i 2019.
Det var ærgerligt for Ib , der spillede en flot turnering, men desværre havde en remis for meget.
Bo endte flot på en 4. plads i sin første turnering i mange år, mens Torsten skuffede lidt på en 7. plads.

Både Niclas , Lucas og Erik kan være tilfredse med deres resultat og specielt Niclas med 4 point og en 6. plads gjorde det godt.
Søren fik ikke maksimalt ud af hans partier, men fik samlet sig god erfaring sammen og havde flere gode stillinger undervejs, så det lover godt for fremtiden.

Men alt i alt en god turnering med mange fine kampe og et tæt resultat der let kunne have fået en andet udfald.
Så igen har vi vist at vi ligger meget tæt i styrke og det kun lige er dagsformen der afgør de enkelte partier.
Vi holder nu påske , men mødes igen d. 29.april.

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25618&groupId=6241&curtab=tour-table


2. runde af klubturneringen

Så er vi klar til 2. runde i Klub turneringen , som foregår på mandag d. 4. feb.

Her er et link til turneringen :

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25618&groupId=6241&curtab=tour-table

På dette link kan man se hvem man skal spille mod og hvilke farve man har.

Hvis modstander står i højre side har du hvid og i venstre side har du sort.

Afbud skal ske til Kim Alex Olsen direkte på tlf, sms eller email, senest før rundens start, men selvfølgelig helst så tidligt som muligt.

Runder skal være afsluttet før næste runde, da det er en monrad turnering.

Skakken er aflyst iaften mandag d. 29/10-2018.

Skakken er aflyst iaften mandag d. 29/10-2018.

Grundet mange afbud, sygdom m.m. har vi valgt at aflyse skakken iaften. Vi ses næste mandag d. 5/11-2018.

HOLDTURNERINGEN 2018/19

Vi har i år tilmeldt et hold, som jo formåede at blive i Mesterrækken. Det bliver et hårdt år, især da Claes har valgt at drossle lidt ned, men heldigvis stiller Stig stadig op. Det bliver en kamp om at undgå nedrykning og første kampe ude mod Helsingør skulle vise, hvor vi stod i forhold til dem. Vi havde en del afbud, men holdet kæmpede bravt og især unge Niclas Grøndal impornerede ved at slå en lang stærkere modstander, altså på papiret.

Derudover spillede Ib og Kim også godt og sejrede begge i flot stil. Torsten tog en forholdsvis stille remis på første brættet. Torben er i klar form fremgang, men røg desværre ind i en tidnød og måtte derfor ned med nakken. Det kostede desværre sejren eller i hvert fald et uafgjort resultat, mens de øvrige uheldige var Bent Füchsel, Lucas Grøndal og Erik Schack. Men et hæderligt 3½-4½ nederlag i den første kampe. Næste kamp er ude mod Sjælsø og det bliver en hård nød at knække.

Så er sæsonen igang igen

Så er vi igang med årest sæson, vi har desværre haft lidt frafald på 1. holdet hvor flere spillere er gået til andre klubber eller holdt op med at spille. Det har resulteret i at vi har trukket det vores 4- mands hold fra hold turneringen.

Men heldigvis kan vi også byde velkommen til Lillian, Søren og Bo der alle er nye i klubben og som er meget interesseret i at deltage i klublivet.

Lillian og Søren er nye i klubskak sammenhæng mens Bo er vendt tilbage efter 30 års pause. Bo er tidligere formand og klubmester for Ølsted skakklub.

Referat af generalforsamlingen

Referat fra den årlige General forsamling d.28/5 2018.

1) kim Alex Olsen blev valgt som dirigent og referant og han kunne konstatere at dagsorden var ifølge vedtægterne og forsamlingen var indkaldt korrekt og til tiden.
2) Formanden fremlagde sin beretning , som var vedlagt indkaldelse og denn blev taget til efterretning.
Der var en mindre debat om den kommende holdturnering , men deltagelse der afventer nærmere beslutning når vi er ved at nærme os tilmledings fristen.

3) regnskabet blev fremlagt for de 2 foregående år, men det kunne kun delvis blive rekonstrueret. der var et stort rod i posterne og det var ikke muligt at konstatere hvem der havde betalt kontingent og hvem der manglede.
Der var indbetalt kontant , men der var ingen bilag på dette. kontant kassen var forsvundet og det vides ikke hvor mange penge der var i den.
Vi kunne konstatere at formuen var forsvundet. Kim Alex Olsen havde forsøgt at få lagt et budget for at se om vi direkte havde gæld, men det ser umiddelbart ud til at vi med en stram styring vil kunne få kassen til at fungere igen.

Regnskabet blev godkendt , men vi forbeholder os at Kasseren har en evt. gæld til klubben.
4) kontingenten blve foreslået uændret og dette blev vedtaget.

5) Budgettet blve fremlagt og vedtaget

6) a) efter en mindre diskussion blev vi enige om ikke på nuværende tidspunkt at søge et nærmere samarbejde med espergøærde skaklub
b) Vi aftalte at vi over sommeren ville afprøve mulighederne og se om dette kunne hjælpe os til at få afviklet vores klubturneringer
7) Formanden Kim Alex Olsen var ikke på valg.
Kasseren genopstillede ikke , men istedet blve Erik Schack blev valgt som ny kasserer.
Bent , Torsten og Ib blev alle genvalgt til bestyrelsen.
Martin og Torben blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.
Vi fandt ingen revisor

Generalforamlingen blev afsluttet i god ro og orden.

FHS