Generalforsamling 2014

Skakklubben indkalder hermed hermed til klubbens generalforsamling

MANDAG D. 26/5-14 KL. 20.00

i klublokalerne på Nørredamsvej 16, 3480 Fredensborg.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
6. Indkomne forslag

*Bestyrelsen stiller forslag om at ændre nuværende klubnavn “Fredensborg-Humlebæk Skakklub” til “Fredensborg Hygge Skakklub”, således at vi dækker hele kommunen, har hjemsted i Fredensborg og samtidig markere det sociale aspekt i klubben. Desuden kan klubben bibeholde forkortelsen “FHS”, som har været klubbens varemærke i mange år og vi derfor fortsat kan bruge det i den daglige tale og på vort logo.*

7. Valg til bestyrelsen:

a.      Formand vælges i ulige år for 2 år (Kim, ikke på valg)
b.      Kasserer vælges i lige år for 2 år  (Torben, på valg)
c.       Tre bestyrelses medlemmer vælges hvert år (Torsten, Stig og Bent, på valg)
d.      En eller flere suppleant(er) til bestyrelsen (Ingen pt., men skulle gerne have valgt min. én person)
e.       En revisor samt revisor suppleant hvis muligt

8. Eventuelt

Klubbens vedtægter kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen eller på denne mail adresse.

På skaklig gensyn og vi håber på stort fremmøde af alle interesserede, men det er dog kun medlemmer, der kan stemme. Ellers henvises til nedenstående skakprogram (se nedenfor).

SKAKPROGRAM (MAJ):

05/05 – ingen skak!
12/05 – Kl. 19.30 Klubaften
19/05 – Kl. 19.30 (måske venskabsmatch mod Nordkalotten)
24/05 – Kl. 10-17.00 Byarrangement i Nivå/Kokkedal 
26/05 – Kl. 20.00 GENERALFORSAMLING
(Med forbehold for ændringer)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

FHS