General Forsamling 21. Maj 2012

<p>Generalforsamling i</p>
<p><span style=”font-size: medium;”> <strong>Lindehuset Jernbanegade 28 b</strong></span></p>
<p><span style=”font-size: medium;”><strong>21. Maj kl. 19.30<br /></strong></span></p>
<p>Så er det tid til en general forsamling i skakklubben.</p>
<p><span id=”zw-1335871679246JGmPyn” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Dagsorden: </span><br id=”zw-1335871679246Q9ix-l” /></p>
<p><br id=”zw-1335871679246gOxq1M” /><span style=”font-size: small;”><span style=”font-family: arial,helvetica,sans-serif;”><em><span id=”zw-1335871679246EVNqOW” style=”font-style: italic; color: #000000;”>1. Valg af dirigent</span><br id=”zw-1335871679246_xy4_p” /><span id=”zw-133587167924685D8QL” style=”font-style: italic; color: #000000;”>2. Formandens beretning</span><br id=”zw-13358716792477WpECD” /><span id=”zw-1335871679247sqdGRA” style=”font-style: italic; color: #000000;”>3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse</span><br id=”zw-1335871679247WClRdO” /><span id=”zw-1335871679247myqRs-” style=”font-style: italic; color: #000000;”>4. Fastlæggelse af kontingent </span><br id=”zw-1335871679247EuGfUX” /><span id=”zw-1335871679247KQ1Kk9″ style=”font-style: italic; color: #000000;”>5. Fremlæggelse af budget til godkendelse</span><br id=”zw-1335871679247VZeVfZ” /><span id=”zw-1335871679247m6q9zU” style=”font-style: italic; color: #000000;”>6. Indkomne forslag</span><br id=”zw-1335871679247wdxi0A” /><span id=”zw-1335871679247vDWjus” style=”font-style: italic; color: #000000;”>7. Valg</span><span id=”zw-13358716792474BBCsG” style=”font-style: italic; color: #000000;”> til bestyrelsen:</span></em></span></span></p>
<p id=”zw-1335871679247f7sLBt” style=”margin: 0pt 0pt 0pt 30pt; text-indent: -18pt;”><span style=”font-size: small;”><span style=”font-family: arial,helvetica,sans-serif;”><em><span id=”zw-1335871679247FuY6sx” style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”>a.</span><span id=”zw-1335871679247n2VKby” style=”text-indent: -18pt;”> </span><span id=”zw-13358716792470Xb0b3″ style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”>Formand vælges i ulige år for 2 år</span></em></span></span></p>
<p id=”zw-1335871679247FYuJq4″ style=”margin: 0pt 0pt 0pt 30pt; text-indent: -18pt;”><span style=”font-size: small;”><span style=”font-family: arial,helvetica,sans-serif;”><em>Kim Alex Olsen stiller op</em></span></span></p>
<p style=”margin: 0pt 0pt 0pt 30pt; text-indent: -18pt;”><span style=”font-size: small;”><span style=”font-family: arial,helvetica,sans-serif;”><em><span id=”zw-1335871679247XdKEsV” style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”>b.</span><span id=”zw-13358716792479jtqHb” style=”text-indent: -18pt;”> </span><span id=”zw-1335871679247aVUytJ” style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”>K</span><span id=”zw-1335871679247R2xvKO” style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”>asserer vælges i lige år for 2 år</span></em></span></span></p>
<p style=”margin: 0pt 0pt 0pt 30pt; text-indent: -18pt;”><span style=”font-size: small;”><span style=”font-family: arial,helvetica,sans-serif;”><em><span style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”> Torben Hansen stiller op<br /></span></em></span></span></p>
<p id=”zw-1335871679247tYIRIC” style=”margin: 0pt 0pt 0pt 30pt; text-indent: -18pt;”><span style=”font-size: small;”><span style=”font-family: arial,helvetica,sans-serif;”><em><span id=”zw-1335871679247lBn9Tn” style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”>c.</span><span id=”zw-1335871679247uaE-Zj” style=”text-indent: -18pt;”> </span><span id=”zw-1335871679247fmWyVb” style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”>Tre bestyrelses medlemmer </span><span id=”zw-1335871679247p_whDZ” style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”>vælges </span><span id=”zw-1335871679247E_CzZ6″ style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”>hvert år</span></em></span></span></p>
<p style=”margin: 0pt 0pt 0pt 30pt; text-indent: -18pt;”><span style=”font-size: small;”><span style=”font-family: arial,helvetica,sans-serif;”><em><span style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”> Bent Füchsel, </span></em>Torsten Sundgaard Christiansen<em><span style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”>, </span>Stig Qvistdorff stiller op<br /></em></span></span></p>
<p id=”zw-1335871679247A9-Tdb” style=”margin: 0pt 0pt 0pt 30pt; text-indent: -18pt;”><span style=”font-size: small;”><span style=”font-family: arial,helvetica,sans-serif;”><em><span id=”zw-1335871679248Zx3JVs” style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”>d.</span><span id=”zw-13358716792487WanUH” style=”text-indent: -18pt;”> </span><span id=”zw-1335871679248z6R4Lg” style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”>En</span><span id=”zw-1335871679248NIWmCs” style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”> eller flere</span><span id=”zw-1335871679248a8ax8I” style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”> suppleant</span><span id=”zw-1335871679248o_JsyK” style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”>(er)</span><span id=”zw-1335871679248WCmNeB” style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”> til bestyrelsen</span></em></span></span></p>
<p id=”zw-1335871679248Uuxozk” style=”margin: 0pt 0pt 0pt 30pt; text-indent: -18pt;”><span style=”font-size: small;”><span style=”font-family: arial,helvetica,sans-serif;”><em><span id=”zw-1335871679248z3bDfC” style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”>e.</span><span id=”zw-1335871679248sMeh2A” style=”text-indent: -18pt;”> </span><span id=”zw-1335871679248Qtyfpp” style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”>En revisor samt revisor suppleant</span><span id=”zw-1335871679248nASmdO” style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”> hvis muligt</span></em></span></span></p>
<p style=”margin: 0pt 0pt 0pt 30pt; text-indent: -18pt;”><span style=”font-size: small;”><span style=”font-family: arial,helvetica,sans-serif;”><em><span style=”font-style: italic; color: #000000; text-indent: -18pt;”> ?<br /></span></em></span></span></p>
<p><span style=”font-size: small;”><span style=”font-family: arial,helvetica,sans-serif;”><em><span id=”zw-1335871679248f_ASbK” style=”font-style: italic; color: #000000;”>8. Eventuelt</span></em></span></span></p>
<p><span style=”font-size: small;”><span style=”font-family: arial,helvetica,sans-serif;”><em>Men afsæt dagen og mød frem !</em></span></span></p>
<p><span style=”font-family: arial,helvetica,sans-serif;”><br /></span></p>
<p>Forslag til vedtægter :</p>
<p><span id=”zw-1335871679243UzEDMR” style=”font-style:italic;text-align:justify;letter-spacing:-0.25pt;font-size:1.6666666666666667em;font-family:’Dutch Bold Italic’;font-weight:bold;”>Fredensborg-Humlebæk Skakklub</span></p>
<p id=”zw-1335871679243egwBfs” style=”margin:0pt; orphans:0; text-align:justify; widows:0;”><span id=”zw-1335871679243Pyqrjn” style=”font-family:Arial;letter-spacing:-0.1pt;font-size:0.6666666666666666em;text-align:justify;”>Nørredamsvej 16, 3480 Fredensborg </span></p>
<p id=”zw-1335871679244Up1QXH” style=”margin:0pt; orphans:0; text-align:justify; widows:0;”><span id=”zw-13358716792449TK5NC” style=”font-family:Arial;letter-spacing:-0.1pt;font-size:0.6666666666666666em;text-align:justify;”> </span><span id=”zw-1335871679244s7ya4T” style=”font-family:Arial;letter-spacing:-0.1pt;font-size:0.6666666666666666em;text-align:justify;”> </span><span id=”zw-1335871679244pdBslk” style=”font-family:Arial;letter-spacing:-0.1pt;font-size:0.6666666666666666em;text-align:justify;”> </span><span id=”zw-1335871679244MygqHs” style=”font-family:Arial;letter-spacing:-0.1pt;font-size:0.6666666666666666em;text-align:justify;”> </span><span id=”zw-13358716792446-abzq” style=”font-family:Arial;letter-spacing:-0.1pt;font-weight:bold;font-size:1.1666666666666667em;text-align:justify;”>Vedtægter</span></p>
<p id=”zw-1335871679244OsOnuF” style=”margin:0pt; orphans:0; widows:0;”><span id=”zw-1335871679244yngf7m” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”>§ 1 Navn &amp; hjemsted</span><br id=”zw-1335871679244zXwUQX” /><span id=”zw-1335871679244GtaHwW” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Klubbens navn er: ”Fredensborg-Humlebæk Skakklub”. I folkemunde kaldet FHS. Klubbens hjemsted er Fredensborg kommune.</span><br id=”zw-1335871679244hzuWK3″ /><br id=”zw-1335871679244KDJ-WK” /><span id=”zw-1335871679244Zeknzx” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”>§ 2 Formål</span><br id=”zw-1335871679244ZpauFc” /><span id=”zw-1335871679244H2zjut” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet</span><span id=”zw-13358716792442zRzZL” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> samt at </span><span id=”zw-13358716792446aOcvA” style=”font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>give en ramme, hvor klubbens medlemmer kan spille skak både på konkurrence plan, men</span><span id=”zw-1335871679244fK0hZ7″ style=”font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> samtidigt </span><span id=”zw-1335871679244urJ2ho” style=”font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>også </span><span id=”zw-1335871679244n9tRBJ” style=”font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>lægge vægt på det sociale og hyggelige plan. </span><span id=”zw-1335871679245COElqm” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Desuden om muligt at udbrede og udvikle</span><span id=”zw-1335871679245i5qPCW” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> skole skak i samarbejde med skolerne i kommunen. </span><span id=”zw-1335871679245pJuJdh” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union.</span><br id=”zw-1335871679245t_zoc2″ /><span id=”zw-1335871679245qL1gvB” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span></p>
<p id=”zw-1335871679245JpW4Na” style=”margin:0pt; orphans:0; widows:0;”><span id=”zw-13358716792451vjb8T” style=”font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”>§ 3</span><span id=”zw-1335871679245OVl9w0″ style=”font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”> Tilhørsforhold</span></p>
<p id=”zw-1335871679245ez0w2P” style=”margin:0pt; orphans:0; widows:0;”><span id=”zw-1335871679245q-SbJZ” style=”font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Klubben  er tilsluttet Dansk Skak Union gennem unionens 8. hovedkreds eller en  sammenslutning af skakklubber, der er medlem af Dansk Skak Union. </span></p>
<p id=”zw-1335871679245Ehm5Ft” style=”margin:0pt; orphans:0; widows:0;”><span id=”zw-1335871679245gZtVjz” style=”font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span><span id=”zw-13358716792451hLcW8″ style=”font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span><span id=”zw-1335871679245QMw1PA” style=”font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span></p>
<p id=”zw-13358716792457yZaSy” style=”margin:0pt; orphans:0; widows:0;”><span id=”zw-133587167924530P2Sf” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”>§ </span><span id=”zw-1335871679245sOmMgJ” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”>4</span><span id=”zw-1335871679245sleM_t” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”> Medlemskab</span><br id=”zw-1335871679245WrBBiF” /><span id=”zw-1335871679245YtxKrg” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Medlemskab kan opnås af alle, som kan tilslutte sig klubbens</span><span id=”zw-13358716792458ug-zv” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> regler og vedtægter, samt</span><span id=”zw-1335871679245CPztIq” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> betaler kontingent og respekterer generalforsamlingens vedtagelser.  Eksklusion af et medlem kan foretages på en generalforsamling eller af  bestyrelsen</span><span id=”zw-1335871679245QIQO87″ style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> på ethvert gældende tidspunkt, såfremt dette skønnes påkrævet</span><span id=”zw-1335871679245mJnxVk” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>. </span></p>
<p id=”zw-1335871679245btWjJt” style=”margin:0pt; orphans:0; widows:0;”><span id=”zw-1335871679246zM2OKm” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span></p>
<p id=”zw-1335871679246AyiXdU” style=”margin:0pt; orphans:0; widows:0;”><span id=”zw-1335871679246otsOO5″ style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”>§ 5</span><span id=”zw-13358716792465xis5j” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”> Generalforsamling</span><br id=”zw-1335871679246KfxT5H” /><span id=”zw-1335871679246UjOoN8″ style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Genera</span><span id=”zw-1335871679246kEOaQn” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>lforsamlingen er den øverste</span><span id=”zw-1335871679246z-nGl4″ style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen er  beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal (jfr. dog § 7). Den  ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. </span><br id=”zw-133587167924644NEyn” /><br id=”zw-1335871679246iZswaT” /><span id=”zw-1335871679246H9NZUn” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Indkaldelse til generalforsamling skal ske </span><span id=”zw-1335871679246PjQrOO” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>enten i medierne, </span><span id=”zw-1335871679246FEZz_J” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>skriftligt til klubbens medlemmer</span><span id=”zw-1335871679246aORYiM” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> eller på klubbens hjemmeside</span><span id=”zw-1335871679246QYL9Qj” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>, med mindst 2 ugers varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen</span><span id=”zw-1335871679246zwTsxR” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>,</span><span id=”zw-1335871679246O9Vot6″ style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> skal være </span><span id=”zw-1335871679246ed4wIF” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>bestyrelsen (formand eller kasserer)</span><span id=”zw-1335871679246PrcIJM” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> i hænde senest </span><span id=”zw-1335871679246Qi4rEN” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>otte (8) dage</span><span id=”zw-1335871679246fQhx6x” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> før generalforsamlingen.</span></p>
<p id=”zw-1335871679246x7t-Wp” style=”margin:0pt; orphans:0; widows:0;”><br id=”zw-1335871679246yvJoXy” /><span id=”zw-1335871679246JGmPyn” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden: </span><br id=”zw-1335871679246Q9ix-l” /><br id=”zw-1335871679246gOxq1M” /><span id=”zw-1335871679246EVNqOW” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>1. Valg af dirigent</span><br id=”zw-1335871679246_xy4_p” /><span id=”zw-133587167924685D8QL” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>2. Formandens beretning</span><br id=”zw-13358716792477WpECD” /><span id=”zw-1335871679247sqdGRA” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse</span><br id=”zw-1335871679247WClRdO” /><span id=”zw-1335871679247myqRs-” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>4. Fastlæggelse af kontingent </span><br id=”zw-1335871679247EuGfUX” /><span id=”zw-1335871679247KQ1Kk9″ style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>5. Fremlæggelse af budget til godkendelse</span><br id=”zw-1335871679247VZeVfZ” /><span id=”zw-1335871679247m6q9zU” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>6. Indkomne forslag</span><br id=”zw-1335871679247wdxi0A” /><span id=”zw-1335871679247vDWjus” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>7. Valg</span><span id=”zw-13358716792474BBCsG” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> til bestyrelsen:</span></p>
<p id=”zw-1335871679247f7sLBt” style=”margin:0pt 0pt 0pt 30pt; orphans:0; text-indent:-18pt; widows:0;”><span id=”zw-1335871679247FuY6sx” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;text-indent:-18pt;font-size:1.0em;”>a.</span><span id=”zw-1335871679247n2VKby” style=”text-indent:-18pt;”> </span><span id=”zw-13358716792470Xb0b3″ style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;text-indent:-18pt;font-size:1.0em;”>Formand vælges i ulige år for 2 år</span></p>
<p id=”zw-1335871679247FYuJq4″ style=”margin:0pt 0pt 0pt 30pt; orphans:0; text-indent:-18pt; widows:0;”><span id=”zw-1335871679247XdKEsV” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;text-indent:-18pt;font-size:1.0em;”>b.</span><span id=”zw-13358716792479jtqHb” style=”text-indent:-18pt;”> </span><span id=”zw-1335871679247aVUytJ” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;text-indent:-18pt;font-size:1.0em;”>K</span><span id=”zw-1335871679247R2xvKO” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;text-indent:-18pt;font-size:1.0em;”>asserer vælges i lige år for 2 år</span></p>
<p id=”zw-1335871679247tYIRIC” style=”margin:0pt 0pt 0pt 30pt; orphans:0; text-indent:-18pt; widows:0;”><span id=”zw-1335871679247lBn9Tn” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;text-indent:-18pt;font-size:1.0em;”>c.</span><span id=”zw-1335871679247uaE-Zj” style=”text-indent:-18pt;”> </span><span id=”zw-1335871679247fmWyVb” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;text-indent:-18pt;font-size:1.0em;”>Tre bestyrelses medlemmer </span><span id=”zw-1335871679247p_whDZ” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;text-indent:-18pt;font-size:1.0em;”>vælges </span><span id=”zw-1335871679247E_CzZ6″ style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;text-indent:-18pt;font-size:1.0em;”>hvert år</span></p>
<p id=”zw-1335871679247A9-Tdb” style=”margin:0pt 0pt 0pt 30pt; orphans:0; text-indent:-18pt; widows:0;”><span id=”zw-1335871679248Zx3JVs” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;text-indent:-18pt;font-size:1.0em;”>d.</span><span id=”zw-13358716792487WanUH” style=”text-indent:-18pt;”> </span><span id=”zw-1335871679248z6R4Lg” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;text-indent:-18pt;font-size:1.0em;”>En</span><span id=”zw-1335871679248NIWmCs” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;text-indent:-18pt;font-size:1.0em;”> eller flere</span><span id=”zw-1335871679248a8ax8I” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;text-indent:-18pt;font-size:1.0em;”> suppleant</span><span id=”zw-1335871679248o_JsyK” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;text-indent:-18pt;font-size:1.0em;”>(er)</span><span id=”zw-1335871679248WCmNeB” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;text-indent:-18pt;font-size:1.0em;”> til bestyrelsen</span></p>
<p id=”zw-1335871679248Uuxozk” style=”margin:0pt 0pt 0pt 30pt; orphans:0; text-indent:-18pt; widows:0;”><span id=”zw-1335871679248z3bDfC” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;text-indent:-18pt;font-size:1.0em;”>e.</span><span id=”zw-1335871679248sMeh2A” style=”text-indent:-18pt;”> </span><span id=”zw-1335871679248Qtyfpp” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;text-indent:-18pt;font-size:1.0em;”>En revisor samt revisor suppleant</span><span id=”zw-1335871679248nASmdO” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;text-indent:-18pt;font-size:1.0em;”> hvis muligt</span></p>
<p id=”zw-1335871679248jgVzZV” style=”margin:0pt; orphans:0; widows:0;”><span id=”zw-1335871679248f_ASbK” style=”font-style:italic;color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>8. Eventuelt</span><br id=”zw-1335871679248U0b0ZR” /><br id=”zw-1335871679248zR1vWh” /><span id=”zw-1335871679248DSy-g6″ style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>§ </span><span id=”zw-1335871679248lzzuGT” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”>5.1.</span><span id=”zw-1335871679248a0JgZM” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span><span id=”zw-1335871679248J1x5vT” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved</span><span id=”zw-1335871679248dbx7Kh” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> 2/3 </span><span id=”zw-1335871679248Bv15qP” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>stemmers flertal. Ved valg til bestyrelsen ved almindelig </span><span id=”zw-1335871679248qylzer” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>stemmefler</span><span id=”zw-133587167924955ZEHu” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>tal</span><span id=”zw-1335871679249A9ZeRB” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>. Personvalg er skriftligt ved flere kandidater.</span><span id=”zw-1335871679249rbXfT-” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span><span id=”zw-1335871679249ophmAf” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Stemmeberettigede  er kun de tilstedeværende medlemmer. Såfremt blot én af de  stemmeberettigede kræver det, gennemføres skriftlig afstemning.</span><span id=”zw-1335871679249UJv32c” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span><span id=”zw-1335871679249rlIfK2″ style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Hvert  fremmødt medlem kan dog være i besiddelse af en stemmeberettiget  fuldmagt fra et andet medlem. For at være stemmeberettiget må et medlem  ikke være i restance. </span><br id=”zw-1335871679249sZYIII” /><br id=”zw-1335871679249_yPVx4″ /><span id=”zw-1335871679249FC1pAk” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”>§ 5.2</span><span id=”zw-1335871679249TBIyes” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”>.</span><span id=”zw-1335871679249APSPUV” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges indkaldt enten af  formanden, et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne.  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest </span><span id=”zw-1335871679249e03czV” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>6</span><span id=”zw-1335871679249acPFGk” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> uger efter, at formanden har modtaget ønsket om ekstraordinær generalforsamling. Indvarsling som ved</span><span id=”zw-1335871679249cW-sxl” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> ordinær generalforsamling.</span><br id=”zw-1335871679249OmSqhE” /><br id=”zw-1335871679249bfPckG” /><span id=”zw-1335871679249dG1NAG” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”>§ 6 </span><span id=”zw-1335871679249KzyY5I” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”>Bestyrelsen</span><br id=”zw-1335871679249gfHhxC” /><span id=”zw-1335871679249Jj6cK6″ style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Bestyrelsen består af 5 medlemmer</span><span id=”zw-1335871679249DFzfKt” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> som konstituerer sig selv</span><span id=”zw-1335871679249emxeMo” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>,</span><span id=”zw-1335871679249GU0qQr” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> dog med minimum en formand og Kasserer</span><span id=”zw-1335871679249lmomOr” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>. </span><br id=”zw-1335871679249HPxAlm” /><span id=”zw-1335871679249gEIxGJ” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Et bestyrelsesmedlem kan kun bestride èn bestyrelsespost. Revisorer må ikke vær</span><span id=”zw-13358716792492eYT8C” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>e medlemmer af bestyrelsen. Klubben tegnes af</span><span id=”zw-1335871679250YJme5T” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span><span id=”zw-1335871679250tuHU4C” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>to personer i form af </span><span id=”zw-1335871679250q2rW0Q” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>formanden </span><span id=”zw-1335871679250bR6u3S” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>og/</span><span id=”zw-1335871679250TPP830″ style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>eller </span><span id=”zw-1335871679250H-IY8_” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>kassereren </span><span id=”zw-1335871679250d_meqt” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>samt evt,</span><span id=”zw-1335871679250yLug_p” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> i forening med et </span><span id=”zw-1335871679250pQVAL_” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>andet bestyrelsesmedlem.</span><span id=”zw-1335871679250IsiLgL” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span><span id=”zw-1335871679250wphWTM” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Bestyrelsen kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere over klubbens midler t</span><span id=”zw-13358716792504-dpyd” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>il formålets fremme</span><span id=”zw-1335871679250wcL-8H” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> og kan i vid udstrækning træffe beslutning til fremme for klubben</span><span id=”zw-1335871679250R62mxC” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>.</span><span id=”zw-1335871679250kQjdP0″ style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span><br id=”zw-1335871679250GODM9U” /><br id=”zw-1335871679250kWwISC” /><span id=”zw-1335871679250lpML_K” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”>§ 6.1</span><span id=”zw-133587167925004Q2pA” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>.</span><span id=”zw-1335871679250zW8eQj” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> Afgørelser i bestyrelsen afgøres ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.</span><span id=”zw-1335871679250-orM7W” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span><span id=”zw-1335871679250IhmCEP” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle </span><span id=”zw-1335871679250Y44o3U” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>klubbens medlemmer. </span><span id=”zw-1335871679250cgLRzs” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Bestyrelsen nedsætter de relevante udvalg og udpeger turneringsleder og juniorleder</span><span id=”zw-1335871679250Rq780h” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> samt evt skole skak ansvarlig.</span><br id=”zw-1335871679250aGfb3M” /><br id=”zw-1335871679251Q5YUq8″ /><span id=”zw-1335871679251D9JSns” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”>§ 7</span><span id=”zw-1335871679251askPta” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”> Regnskab og økonomi</span><br id=”zw-1335871679251QZCKGL” /><span id=”zw-1335871679251jNuEY0″ style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Regnskabsåret</span><span id=”zw-1335871679251BUxSqC” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> følger kalenderåret, men kan ændres af bestyrelsen, hvis de mener det er hensigtsmæssigt. </span><br id=”zw-13358716792510qIp0Y” /><span id=”zw-13358716792512VEbdv” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Regnskabet føres af kassereren, der på alle bestyrelsesmøder informerer om klubbens økonomi.</span><span id=”zw-1335871679251G5k-xh” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> Kassereren fører kontrol med ind- og udbetalinger. Kontingent opkræves  halvårligt og dækker perioderne 1/1-30/6 og fra 1/7-31/12.</span><span id=”zw-13358716792512gQin4″ style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> Intet medlem må være i mere end </span><span id=”zw-1335871679251KXLNvA” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>et kvartal</span><span id=”zw-1335871679251ySLOJQ” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>s restance. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette.</span><span id=”zw-1335871679251G8l5gb” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span><span id=”zw-1335871679251StY8r8″ style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Det reviderede regnskab skal foreligge</span><span id=”zw-1335871679251StfUnU” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> på generalforsamlingen underskrevet af formanden, kassereren og revisoren</span><span id=”zw-1335871679251QBKbCG” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>. </span><br id=”zw-13358716792516di_JJ” /><br id=”zw-1335871679251OYKB2X” /><span id=”zw-1335871679251G7-39Q” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”>§ </span><span id=”zw-1335871679251o_V0r7″ style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”>8</span><span id=”zw-1335871679251hS6f56″ style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-weight:bold;font-size:1.0em;”> Vedtægtsændringer &amp; klubbens opløsning</span><br id=”zw-13358716792510z5Suz” /><span id=”zw-1335871679251VAihW2″ style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Ændringer i klubbens vedtægter kan kun ske på den årlige generalforsamling</span><span id=”zw-1335871679251PXs0Yb” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> (jf. §</span><span id=”zw-1335871679251sUgMPh” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span><span id=”zw-1335871679251HVmb8i” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>5.1)</span><span id=”zw-1335871679251pRn32z” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>. Evt. ophævelse af klubben kan kun vedtages p</span><span id=”zw-1335871679252dF1BVV” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>å  en generalforsamling når mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer  stemmer derfor. Skulle klubben ophøre at bestå, tilfalder dens  eventuelle formue Dansk Skak Unions Støtt</span><span id=”zw-1335871679252SBiLmQ” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>eforening.</span><br id=”zw-13358716792527DKgBu” /><br id=”zw-13358716792524EWA19″ /><span id=”zw-1335871679252IYgoHA” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> ____ o ____</span></p>
<p id=”zw-1335871679252UsdkcG” style=”margin:0pt; orphans:0; widows:0;”><span id=”zw-13358716792520kRiso” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span></p>
<p id=”zw-1335871679252P4a3In” style=”margin:0pt; orphans:0; widows:0;”><span id=”zw-1335871679252ZQnUHw” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span></p>
<p><span id=”zw-13358716792524Phwm3″ style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Fredensborg-Humlebæk Skakklub (FHS)</span><span id=”zw-1335871679252v2ya7c” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span><span id=”zw-1335871679252yg8lJP” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span><span id=”zw-1335871679252btbHz-” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span><span id=”zw-1335871679252SWxfJb” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span><span id=”zw-1335871679252eG4Zdh” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span><span id=”zw-1335871679252vntd2G” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span><span id=”zw-1335871679252s9abJS” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”> </span><span id=”zw-1335871679252uu1FPM” style=”color:#000000;font-family:’Times New Roman’;font-size:1.0em;”>Maj 2012</span><br id=”zw-1335871679252UffAxS” /></p>

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

FHS