Formandens beretning 2012

<p>Det har været et godt år med gode resultater.</p>
<p>Skakativiteterne</p>
<p>I hold turneringen blev vi nr 2 , med gode chancer for at være blevet nr. 1 hvis ikke Allerød havde valgt at optræde usportsligt og stille op med deres styrkelise nr. 5 på topbrættet i sidste runde.</p>
<p>Dette forrykkede styrkebalanecn på hele holdet således at Allerød kunne trække sig tilbage som gruppe vinder i A-rækken.</p>
<p>Men vi kan være glade for vores indsats som over hele sæsonen og på alle brætter var bedre end forventet.</p>
<p>Enkelt resultaterne kan ses på 8. hovedskreds hjemmeside , men her skal specielt nævnes Niels Randholm som vandt samtlige sine 7 partier – et resuktat der jo i sagens natur ikke kan overgåes.</p>
<p>Det skal samtidig nævnes at Niels også var topscorer for FHS i forrige sæson.</p>
<p>På klubplan har vi holdt flere arrangementer. I år valgte vi at spille klubturneringen sammen med Espergærde – noget der må betegnes som en success. Vi fik afviklet en masse partier og havde en vis deltagelse fra klubmedlemmerne.</p>
<p>Det var dog ikke uden omkostninger – blandt andet blev det jo svært på retfærdig vis at finde en klubmester idet vi i turneringen var opdelt i 2 forskellige grupper som blev fordelt efter emt rating.</p>
<p>Da vi jo helst skulle have en klubmester blev det vedtaget at den ville blive den FHS spiller i øverste gruppe som havde flest point der blev klubmester. Det havde været rarere at  vi kunne have fundet denne ved en alle imod alle turnering intern i klubben.</p>
<p>Klubmesteren blev iøvrigt Kim Alex Olsen som med 4 point blev bedst scorende i øverste gruppe.</p>
<p>På det øvrige plan i klubben har aktivitetes niveauet fra specielt formanden ikke været på det ønskede nivea, kræfterne har ikke stemt overens med intentionen.</p>
<p>Til alt held har der været en meget aktiv bestyrelse som kunne opveje de manglende kræfter fra formanden.</p>
<p>Af specielle aktiviteter der har været afholdt skal først og fremmest nævnes etablering af skoleskak som Torsten og Marin står for.</p>
<p>Juleafslutning , Lynturnering, Hyggematch med NordKalotten.</p>
<p> </p>
<p> </p>

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

FHS