Bestyrelsesmøde d. 21 Aug 2012

<p>Referat</p>
<p> </p>
<p>1.Orientering fra formanden</p>
<p>Fra Forbundet NSU/(. Hovedkreds – det har vist sig at være svært at finde hold der skl spille om søndagen, så der hr været en afstemning om hvorvidt Mesterrækken kunne spille på en hverdg, men det fald med overvældende flertal.<br />Vi er selv et af holdene der formentlig ikke ville kunne stille fuldtalligt ved en søndagskmap , så det er ærgeligt at det ikke i denne omgang lykkedes at flytte Mesterrækken.</p>
<p>8. HK delegeret forsamling kunne ikke afholde d. 25. maj , men er istedet blevet afholdt d. 17. aug , vi var ikke repræsenteret her og har endnu ikke hørt noget referat.</p>
<p>Kommunen : V har tilmeldt os til Street dag d. 1.sep. fra kl. 10-14 hvor vi har vedtaget at stille op med Stort skakbræt, et par borde med skakspil samt noget kaffe. Evt. vil vi stille op med en opgabe på magnet brættet.</p>
<p>Kim har ferie , Bent har en anden aftale , men Torben og Torsten vil godt tiille op, vi håber at få lidt flere med fra klubben, ellers må vi skære på timetallet vi er tilstede.</p>
<p><br />2. Orientering fra kasseren <br /> regnskab for 2011 blev fremlagt og så  ok ud. Som vedtaget på generalforsamlingen har vi opgivet af få et korrekt regnskab for 2007-1010.<br /> likviditet for 2012 er ok omend vi endnu ikke hr modtaget nogen regninger fra unionen.<br /> Pt. har vi 13. medlemmer.</p>
<p>Vi er i materiale nød og Kim vil undersøge mulighed for tilskud fra kommunen til køb af nye Ure.</p>
<p>Vi vil også undersøge muligheden for instruktør tilskud til Torsten og Martin, ligesom muligheden for tilskud til dansk skoleskak kursus i pædagogik 25. september <br /><br />3. Torsten og Torben stillede op på Nivådagen med en masse skakspil og dtblev en stor success som opfordrer til at undesøge muligheden for evt. at få placeret en satelitklub i Nivå.</p>
<p>Vi prøver at følge op på det. Kim kontakter nogle af deltagerne , bl.a. formanden for boligforeningen.<br /><br />4. Skoleskak</p>
<p>Martin og Torsten gør et stort stykke arbejde og har været i gang hele sommeren i SFO med udendørs skakspil.</p>
<p>Planen for efteråret er at de er på baunebjerg skole (Onsdag 14-17), på Nivå skole (fredag 12-13),og  Bjerrehus (13-16)  SFO.</p>
<p>Endvidre har de kontakt til – Rudolf steiner skolen.</p>
<p>Det er et fantastisk stykke arbejde de har gjort og selvom det ser ud ti at gavne Hørsholm skakklub mere end os, kan vi glæde os over at det ihvertfald gaver hele skaklivet i Nordsjælland.</p>
<p>Vi undersøger muligheder for at finde penge til et Leder og Instruktør kursus for dem begge.</p>
<p>5. Holdskak</p>
<p>Kim vil følge op på at få præmier fra 2. plads plus præmien til Niels Randhom for hans flottte fuldscore (7/7 i sidste års holdkampe)</p>
<p>Det er endnu for tidligt at begynde at sætte hold, men som et princip har vi vedtaget at vi skal have mere rotation på holdet , idet vi er for mage til et hold og for få til 2 hold. Men vi vil meget gerne have at alle der har lyst til at spille hold, de rrent faktisk også får mulighed for at spille med.</p>
<p>Et princip kunne være at man automatisk bliver sat af holdet i runden efter at man har tabt , men det kunne også blot være et almindeligt rotations princip der bliver vedtaget.</p>
<p>Det tages op når vi sætter styrkelisten.</p>
<p>5. Sæson planen<br /><br /></p>
<p>Overordnet vil vi gerne spille vores klubturnering som en alle-imod-alle turnering , rundeantalet bliver så fastlagt efter hvor mange der vil spille med.</p>
<p>Derudover vil vi gerne prøve et par nyhder i klublivet , vi vil i denne sæson prøve at samles og sammen analysre på holdkampene.</p>
<p>Således at vi ugen  efter (eller torsdagen efter) samles og sammen gennemgår holdkampene. Det kan måske lære og noget om vores styrker g svagheder med en sådan fælles gennemgang.</p>
<p>Vi vil også prøve at lave et par tema turneringer således at vi f.eks. kort genemgår en åbningsteori (eks. KongeGambit) og så skal vi alle spille denne åbning i en rækker 15 mins partier bde med hvid og sort.</p>
<p>Vi skal selvfølgelig stadig have vores juleafslutning og Lynturnering.</p>
<p>Den foreløbige sæsonplan for 2012 ser således ud :</p>
<p>24/09 Opstartsturnering 1. del – 3 runder hurtigskak<br /> 1/10 Opstartsturnering 1. del – 3 runder hurtigskak<br /> 8/10 Klubturnering 1. runde<br />15/10 Efterårs ferie /Lyn turnering<br />22/10 Klubturnering 2. runde<br />29/10 Holdkamp 1. runde<br /> 5/11 Opsamling og Analyse af Holdkampe <br />12/11 Klubturnering 3. runde<br />19/11 Holdkamp 2. runde<br />22/11 Opsamling og Analyse af Holdkampe <br />26/11 Klub turnering Opsamling / Tema turnering <br />03/12 Holdkamp 3. runde<br />06/11 Opsamling og Analyse af Holdkampe <br />10/11 Klubturnering 4. runde<br />19/11 Juleafslutning<br />07/01 Lynmesterskab<br /><br /></p>
<p>Disse datoer er også lagt i kalenderen på hjemmesiden.</p>

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

FHS