Generalforsamling 2019

mandag d. 20/5-19 kl. 19.30

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen

Formand vælges i ulige år for 2 år (Kim på valg)
Kasserer vælges i lige år for 2 år (Erik ikke på valg)
Tre bestyrelses medlemmer vælges hvert år (Bent, Torsten, Ib på valg)
En eller flere suppleant(er) til bestyrelsen (Martin på valg
8. Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *