Referat af generalforsamlingen

Referat fra den årlige General forsamling d.28/5 2018.

1) kim Alex Olsen blev valgt som dirigent og referant og han kunne konstatere at dagsorden var ifølge vedtægterne og forsamlingen var indkaldt korrekt og til tiden.
2) Formanden fremlagde sin beretning , som var vedlagt indkaldelse og denn blev taget til efterretning.
Der var en mindre debat om den kommende holdturnering , men deltagelse der afventer nærmere beslutning når vi er ved at nærme os tilmledings fristen.

3) regnskabet blev fremlagt for de 2 foregående år, men det kunne kun delvis blive rekonstrueret. der var et stort rod i posterne og det var ikke muligt at konstatere hvem der havde betalt kontingent og hvem der manglede.
Der var indbetalt kontant , men der var ingen bilag på dette. kontant kassen var forsvundet og det vides ikke hvor mange penge der var i den.
Vi kunne konstatere at formuen var forsvundet. Kim Alex Olsen havde forsøgt at få lagt et budget for at se om vi direkte havde gæld, men det ser umiddelbart ud til at vi med en stram styring vil kunne få kassen til at fungere igen.

Regnskabet blev godkendt , men vi forbeholder os at Kasseren har en evt. gæld til klubben.
4) kontingenten blve foreslået uændret og dette blev vedtaget.

5) Budgettet blve fremlagt og vedtaget

6) a) efter en mindre diskussion blev vi enige om ikke på nuværende tidspunkt at søge et nærmere samarbejde med espergøærde skaklub
b) Vi aftalte at vi over sommeren ville afprøve mulighederne og se om dette kunne hjælpe os til at få afviklet vores klubturneringer
7) Formanden Kim Alex Olsen var ikke på valg.
Kasseren genopstillede ikke , men istedet blve Erik Schack blev valgt som ny kasserer.
Bent , Torsten og Ib blev alle genvalgt til bestyrelsen.
Martin og Torben blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.
Vi fandt ingen revisor

Generalforamlingen blev afsluttet i god ro og orden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *