Generalforsamling d. 28 / 5 2018 kl. 19:30

Så er det tid til den årlige generalforsamling.

Denne gang foregår den på Biblioteket – Mødelokale C Mandag d. 28/ 5 2018 kl. 19:30

Dagsorden iflg. vedtægter:
   1. Valg af dirigent
   2. Formandens beretning
   3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
   4. Fastlæggelse af kontingent
   5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
   6. Indkomne forslag
   7. Valg til bestyrelsen:
        a. Formand vælges i ulige år for 2 år (Kim ikke på valg)
        b. Kasserer vælges i lige år for 2 år (Torben ønkser IKKE at genopstille)
       c. Tre bestyrelses medlemmer vælges hvert år (Bent, Torsten,Ib      på valg)
       d. En eller flere suppleant(er) til bestyrelsen (Martin på valg)
       e. En revisor samt revisor suppleant hvis muligt
Formandens beretning.
Det har været et svært år for klubben. Vi startede sæsonen med at miste 2 medlemmer på første holdet ( 1. og 3. brættet) uden at vi fik nogen nye ind.
Det gjorde det svært at fastholde vores position fra sidste år og vi endte også med at måtte kæmpe for at undgå nedrykning.
Desværre blev vi ramt af mange afbud på søndagskampe, idet vi har flere medlemmer der ikke kan spille om søndagen.
Vores 2. hold klarede sig fint i deres gruppe der var flere overraskende resultater, der lover godt godt for fremtiden.
Klublivet har haltet noget hele året, vi er desværre blevet delt i flere medlemmer der kan spille om mandagen og andre medlemmer der kun kan spille om torsdagen.
Det har gjort det svært at få klublivet til at fungere, men vi  fik da  startet klubåret med en lille opvarmnings turnering og det lykkedes at få 8 deltagere tilmeldt.
Desværre gik der knas i afviklingen,så flere kampe ikke blev afviklet,  men det endte med at Ib var den mest konsistente og vandt turneringen
Vi var iår presset med Juleafslutningen, idet holdturneringsledelsen havde lagt hele 2 december holdkampe. Men det lykkedes os da at få en juleafslutning klemt ind, omend det ikke var så velbesøgt som tidligere år.
Årets lynturnering d. 1. mandag i året var også tyndt besat, men Torsten fik klaret ærterne og vandt dette mesterskab.
Vi forsøgte forgøves at få afviklet en egentlig klubturnering , men det lykkedes ikke at få etableret denne,, så dette måtte opgives.
For at sætte hovedet på sømmet , endte sæsonen med at vi blev smidt ud af vores klublokaler (de skulle bruges af teaterskæddere ?!), således at vi måtte slutte sæsonen allerede d. 1. april.
Så alt i alt har det været et svært år og vi læner os op af katastrofen hvor vi måske må afvikle klubben, hvis der ikke snart sker en bedring.
På klubbens vegne – Kim Alex Olsen – Formand
Indkomne Forslag til generalforsamlingen :
a) “Vi skal søge at slå os sammen med Espergærde.”
Dette er Torstens forslag og der er ikke enighed i bestyrelsen.
b) “Vi skal i tillæg til de fysiske lokaler , også benytte Internettet til at afvikle turneringer. Eks. kunne vi etablere et virtuelt klubhus på chess.com , hvor vi kunne spille imod hinanden , de kampe som vi ikke ellers kan få afviklet.”
Formandens forslag (som ikke er behandlet af bestyrelsen).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *