Ordinær Generalforsamling mandag d. 22/5-17 kl. 19.30

Der indkaldes hermed officielt til

Ordinær Generalforsamling mandag d. 22/5-17 kl. 19.30

Dagsorden iflg. vedtægter:

  1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Fastlæggelse af kontingent 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse 6. Indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen:
  • Formand vælges i ulige år for 2 år (Kim på valg)
  • Kasserer vælges i lige år for 2 år (Torben ikke på valg)
  • Tre bestyrelses medlemmer vælges hvert år (Bent, Torsten, Ib på valg)
  • En eller flere suppleant(er) til bestyrelsen (Martin på valg)
  • En revisor samt revisor suppleant hvis muligt (Bent Hansen)

 

  1. Eventuelt

NB! Det må pointeres at det er vigtigt at alle medlemmer møder op og giver deres meninger tilkende, da klubbens fremtid vil blive diskuteret og hvad der kan gøres for at opretholde den og få gang i klublivet.

HUSK – ALLE ER VELKOMMEN PÅ NØRREDAMSVEJ 16, MANDAGE & TORSDAGE FRA KL 19.00

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *