Generalforsamling 2019

mandag d. 20/5-19 kl. 19.30

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen

Formand vælges i ulige år for 2 år (Kim på valg)
Kasserer vælges i lige år for 2 år (Erik ikke på valg)
Tre bestyrelses medlemmer vælges hvert år (Bent, Torsten, Ib på valg)
En eller flere suppleant(er) til bestyrelsen (Martin på valg
8. Eventuelt

Kim Alex blev klubmester

Sidte runde i klubturneringen blev som ventet en gyser.

Ib kunne relativ hurtigt konstatere at han havde vundet uden kamp og det lagde yderligere press på Bent og Kim der begge havde sort imod Torsten og Torben.
Torsten fik dog hurtigt bragt sig ud i vanskeligheder og istedet for at bytte 2 lette for et tårn og en bonde, valgte han at komplicere tingene. Bent holdt dog vanen tro hovedet koldt, vandt partiet og lagde sig dermed i spidsen af turneringen.
Det lagde således det maksimale press på Kim Alex , der skulle vinde for at holde trit. Torben spillede en aggressiv åbning og prøvede en angrebsvariant imod Pirc. Han fik dronning ned på g7 og prøvede at lægge press på f7 og e7.
Det var dog en variant som Kim kendte og følte sig tryg ved og efter en lang kamp frem og tilbage prøvede Torben at bytte 2 springere imod et tårn. Desværre for ham mistede han også en bonde i farten og herefter kunne Kim afvikle til gevinst.
Bo vandt en sikker sejr over Søren.
Kim og Bent endte begge på 5½ point , men Kim endte med korrekton på 23 hvor Bent måtte nøjes med 22½ og Kim kan således erklæres for klubmester i 2019.
Det var ærgerligt for Ib , der spillede en flot turnering, men desværre havde en remis for meget.
Bo endte flot på en 4. plads i sin første turnering i mange år, mens Torsten skuffede lidt på en 7. plads.

Både Niclas , Lucas og Erik kan være tilfredse med deres resultat og specielt Niclas med 4 point og en 6. plads gjorde det godt.
Søren fik ikke maksimalt ud af hans partier, men fik samlet sig god erfaring sammen og havde flere gode stillinger undervejs, så det lover godt for fremtiden.

Men alt i alt en god turnering med mange fine kampe og et tæt resultat der let kunne have fået en andet udfald.
Så igen har vi vist at vi ligger meget tæt i styrke og det kun lige er dagsformen der afgør de enkelte partier.
Vi holder nu påske , men mødes igen d. 29.april.

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25618&groupId=6241&curtab=tour-table


2. runde af klubturneringen

Så er vi klar til 2. runde i Klub turneringen , som foregår på mandag d. 4. feb.

Her er et link til turneringen :

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25618&groupId=6241&curtab=tour-table

På dette link kan man se hvem man skal spille mod og hvilke farve man har.

Hvis modstander står i højre side har du hvid og i venstre side har du sort.

Afbud skal ske til Kim Alex Olsen direkte på tlf, sms eller email, senest før rundens start, men selvfølgelig helst så tidligt som muligt.

Runder skal være afsluttet før næste runde, da det er en monrad turnering.

Skakken er aflyst iaften mandag d. 29/10-2018.

Skakken er aflyst iaften mandag d. 29/10-2018.

Grundet mange afbud, sygdom m.m. har vi valgt at aflyse skakken iaften. Vi ses næste mandag d. 5/11-2018.

HOLDTURNERINGEN 2018/19

Vi har i år tilmeldt et hold, som jo formåede at blive i Mesterrækken. Det bliver et hårdt år, især da Claes har valgt at drossle lidt ned, men heldigvis stiller Stig stadig op. Det bliver en kamp om at undgå nedrykning og første kampe ude mod Helsingør skulle vise, hvor vi stod i forhold til dem. Vi havde en del afbud, men holdet kæmpede bravt og især unge Niclas Grøndal impornerede ved at slå en lang stærkere modstander, altså på papiret.

Derudover spillede Ib og Kim også godt og sejrede begge i flot stil. Torsten tog en forholdsvis stille remis på første brættet. Torben er i klar form fremgang, men røg desværre ind i en tidnød og måtte derfor ned med nakken. Det kostede desværre sejren eller i hvert fald et uafgjort resultat, mens de øvrige uheldige var Bent Füchsel, Lucas Grøndal og Erik Schack. Men et hæderligt 3½-4½ nederlag i den første kampe. Næste kamp er ude mod Sjælsø og det bliver en hård nød at knække.

Så er sæsonen igang igen

Så er vi igang med årest sæson, vi har desværre haft lidt frafald på 1. holdet hvor flere spillere er gået til andre klubber eller holdt op med at spille. Det har resulteret i at vi har trukket det vores 4- mands hold fra hold turneringen.

Men heldigvis kan vi også byde velkommen til Lillian, Søren og Bo der alle er nye i klubben og som er meget interesseret i at deltage i klublivet.

Lillian og Søren er nye i klubskak sammenhæng mens Bo er vendt tilbage efter 30 års pause. Bo er tidligere formand og klubmester for Ølsted skakklub.

Referat af generalforsamlingen

Referat fra den årlige General forsamling d.28/5 2018.

1) kim Alex Olsen blev valgt som dirigent og referant og han kunne konstatere at dagsorden var ifølge vedtægterne og forsamlingen var indkaldt korrekt og til tiden.
2) Formanden fremlagde sin beretning , som var vedlagt indkaldelse og denn blev taget til efterretning.
Der var en mindre debat om den kommende holdturnering , men deltagelse der afventer nærmere beslutning når vi er ved at nærme os tilmledings fristen.

3) regnskabet blev fremlagt for de 2 foregående år, men det kunne kun delvis blive rekonstrueret. der var et stort rod i posterne og det var ikke muligt at konstatere hvem der havde betalt kontingent og hvem der manglede.
Der var indbetalt kontant , men der var ingen bilag på dette. kontant kassen var forsvundet og det vides ikke hvor mange penge der var i den.
Vi kunne konstatere at formuen var forsvundet. Kim Alex Olsen havde forsøgt at få lagt et budget for at se om vi direkte havde gæld, men det ser umiddelbart ud til at vi med en stram styring vil kunne få kassen til at fungere igen.

Regnskabet blev godkendt , men vi forbeholder os at Kasseren har en evt. gæld til klubben.
4) kontingenten blve foreslået uændret og dette blev vedtaget.

5) Budgettet blve fremlagt og vedtaget

6) a) efter en mindre diskussion blev vi enige om ikke på nuværende tidspunkt at søge et nærmere samarbejde med espergøærde skaklub
b) Vi aftalte at vi over sommeren ville afprøve mulighederne og se om dette kunne hjælpe os til at få afviklet vores klubturneringer
7) Formanden Kim Alex Olsen var ikke på valg.
Kasseren genopstillede ikke , men istedet blve Erik Schack blev valgt som ny kasserer.
Bent , Torsten og Ib blev alle genvalgt til bestyrelsen.
Martin og Torben blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.
Vi fandt ingen revisor

Generalforamlingen blev afsluttet i god ro og orden.

Generalforsamling d. 28 / 5 2018 kl. 19:30

Så er det tid til den årlige generalforsamling.

Denne gang foregår den på Biblioteket – Mødelokale C Mandag d. 28/ 5 2018 kl. 19:30

Dagsorden iflg. vedtægter:
   1. Valg af dirigent
   2. Formandens beretning
   3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
   4. Fastlæggelse af kontingent
   5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
   6. Indkomne forslag
   7. Valg til bestyrelsen:
        a. Formand vælges i ulige år for 2 år (Kim ikke på valg)
        b. Kasserer vælges i lige år for 2 år (Torben ønkser IKKE at genopstille)
       c. Tre bestyrelses medlemmer vælges hvert år (Bent, Torsten,Ib      på valg)
       d. En eller flere suppleant(er) til bestyrelsen (Martin på valg)
       e. En revisor samt revisor suppleant hvis muligt
Formandens beretning.
Det har været et svært år for klubben. Vi startede sæsonen med at miste 2 medlemmer på første holdet ( 1. og 3. brættet) uden at vi fik nogen nye ind.
Det gjorde det svært at fastholde vores position fra sidste år og vi endte også med at måtte kæmpe for at undgå nedrykning.
Desværre blev vi ramt af mange afbud på søndagskampe, idet vi har flere medlemmer der ikke kan spille om søndagen.
Vores 2. hold klarede sig fint i deres gruppe der var flere overraskende resultater, der lover godt godt for fremtiden.
Klublivet har haltet noget hele året, vi er desværre blevet delt i flere medlemmer der kan spille om mandagen og andre medlemmer der kun kan spille om torsdagen.
Det har gjort det svært at få klublivet til at fungere, men vi  fik da  startet klubåret med en lille opvarmnings turnering og det lykkedes at få 8 deltagere tilmeldt.
Desværre gik der knas i afviklingen,så flere kampe ikke blev afviklet,  men det endte med at Ib var den mest konsistente og vandt turneringen
Vi var iår presset med Juleafslutningen, idet holdturneringsledelsen havde lagt hele 2 december holdkampe. Men det lykkedes os da at få en juleafslutning klemt ind, omend det ikke var så velbesøgt som tidligere år.
Årets lynturnering d. 1. mandag i året var også tyndt besat, men Torsten fik klaret ærterne og vandt dette mesterskab.
Vi forsøgte forgøves at få afviklet en egentlig klubturnering , men det lykkedes ikke at få etableret denne,, så dette måtte opgives.
For at sætte hovedet på sømmet , endte sæsonen med at vi blev smidt ud af vores klublokaler (de skulle bruges af teaterskæddere ?!), således at vi måtte slutte sæsonen allerede d. 1. april.
Så alt i alt har det været et svært år og vi læner os op af katastrofen hvor vi måske må afvikle klubben, hvis der ikke snart sker en bedring.
På klubbens vegne – Kim Alex Olsen – Formand
Indkomne Forslag til generalforsamlingen :
a) “Vi skal søge at slå os sammen med Espergærde.”
Dette er Torstens forslag og der er ikke enighed i bestyrelsen.
b) “Vi skal i tillæg til de fysiske lokaler , også benytte Internettet til at afvikle turneringer. Eks. kunne vi etablere et virtuelt klubhus på chess.com , hvor vi kunne spille imod hinanden , de kampe som vi ikke ellers kan få afviklet.”
Formandens forslag (som ikke er behandlet af bestyrelsen).

Flot Sejr til 2. Holdet

2. Holdet var i vælten i mandags og de klarede det rigtigt flot.
Martin på 1. brættet måtte ned med nakken men både Erik,  Lucas og Niclas kunne tage sejren hjem.

Så kampen imod Hillerød 5 end 3-1 til Fredensborg.

Et flot resultat som vi i klubben kan være stolte af og det er rigtig rart at se at både de unge og lidt ældre kan tage point hjem i kampene !

Se stillingen her : 2 . Holdet stilling

Hæderligt nederlag til 1. Holdet

Vi er hårdt ramt i år, da vi ikke længere må spille nogle af vores kampe på hverdage. de andre klubber ville ikke give os chancen til at stille stærkest op og vi har virkelig svært ved at stille med fuldt hold om søndagen. Denne gang skulle vi møde et af topholdene Roskilde 1  som stillede op med 8 mesterspillere , vi kunne kun skrabe 7 spillere sammen, med hele 3 reserver og på de nederste brætter var der  hele 900 ratingspoints forskel !

Vi havde frygtet et æg (0-8), men det gik heldigvis lidt bedre.
Vi havde vores unge brødre Grøndal på 6 og 7 brættet og de spillede rigtig flot imod den store modstand. Specielt stod Niclas i midtspillet rigtig flot og kun forskellen i erfaringen, gjorde udslaget så han tabte. Lucas måtte desværre også konstatere et nederlag.Men der er absolut meget at bygge på og det er en fornøjelse at se at vi har fået noget fornyelse i klubben med potentiale.
Torsten spillede overraskende stille, han stod pænt men gik desværre ind i en gaffel med hans dronnng og en springer.
Bent holdt også stand længe , men blev tvunget til en ulige afbytning.
Ib var den der holdt længst ud og det så meget lige ud , men til sidst måtte han også konstatere et nederlag.
Men Roskilde havde også et brødrepar med – Brd. Løvgren Nielsen, de havde begge sort og de gik begge ind i en mat !
Torben har i noget tid haft lidt problemer med at score, men idag rejste han sig som en Fugl Fønix og lavede en mat i kun 13 træk !!
Tillykke med det , det var en fornøjelse at se på .


Kim spillede hvid imod hollandsk og det er ved at være en ynglingsåbning for ham.
Han kunne flere gange vinde testamente bonden på b7, men afstod for at bevare initiativet og det gav pote, det sluttede med et tårnoffer og mat (selvom tårnofferet blev afslået).
Så alt i alt et hæderligt nederlag på 6-2 samme cifre som Roskilde slog Sjælsø med.
Her er Kims parti.

 

Godt Nytår – Lynturnering

I ønskes alle et Godt Nytår fra skakklubben.

Vi har holdt jule ferie, men starter allerede igen på mandag med det årlige Lynmesterskab, hvor alle er velkomne.

Lyn Mesterskab Mandag d. 8/1 kl. 19:00

 

Vi vil snarest begynde en egentlig klub turnering som skal løbe igennem foråret. Nærmere detaljere senere.

Eller er næste holdkamp Søndag d. 14 for første holdet , der  skal en tur til Roskilde og møde første holdet og mandag d. 15/1 for 2. holdet der skal spille hjemme imod Hillerød 5.

FHS