COVID udsætter Holdkampe

Så sætter Covid igen en kæp i hjulet for skak afvklingen. Vi har fået følgende fra Holdlederen:

Helst ville jeg nøjes med at ønske jer og jeres klubber et godt nytår 2022 med masser af skak (hermed gjort!), men desværre betyder Corona-restriktionerne, at bestyrelsen i 8. Hovedkreds ser sig nødsaget til at udsætte 4. runde af holdturneringen i alle rækker.

Sandsynligvis vælger vi at afvikle runden, når den udsatte runde i divisionsturneringen spilles – hvis det overhovedet bliver muligt.

Afhængigt af situationen kan der blive tale om at udsætte flere runder, men det kan kun tiden vise. I vil naturligvis blive behørigt informeret.

I bedes informere jeres holdledere.

Venlig hilsen

Lars Erik Linderod

Holdturneringsleder i 8. Hovedkreds

God start på Holdturneringen

Så fik vi spillet den første holdkamp i flere år. Vi startede imod vores naboklub Espergærde, som ligesom os var lidt hårdt ramt af coronapausen. Heldigvis var kampene skånet for de værste coronafejl så vi fik afviklet kampene på bedste sportlige vis.
Torsten havde en svær stilling på 1. brættet og kampen bølgede frem og tilbage hvor begge parter på skift havde gevinststilling og de endte med at dele.
Henrik stod længe godt men overspillede sin stilling og måtte bide i måtten imod Espergærdes formand.
Bent spillede en pænt parti , kom foran , holdt hovedet koldt og vandt på bedste vis.
Torben spillede også et flot parti , kom foran med en bonde og fik afviklet til et dronningslutspil.
Det kan være svært at spille , men Torben afviklede på bedste vis og vandt partiet.
Ib havde et meget lige parti uden de store udsving i stillingen og det endte også remis.
Kim fik lokket sin modstander ind i den binding af dronningen, som han udnyttede til at vinde en kvalitete og lidt senere en ny binding af dronningen til at vinde en ren løber, så modstanderen gav op.
Bo spillede en pænt parti hvor han kom foran i materiale, det var dog en svær stilling hvor modstanderen havde kraftigt angreb og da Jacob kastede alt ind i et lynangreb mistede Bo orienteringen og måtte ned med nakken.
Martin spillede en pænt parti og vandt på nydeligste vis.
Så alt i alt , kun et enkelt parti der var præget af lidt corona træthed og en vigtig sejr på 5-3 til os.
Målet for sæsonen er at ende midt i gruppen, holde os i rækken og det er vi godt på vej med med denne lille sejr.

Slutstillingen i Kim’s parti , hvid er i trækket.Holdskema er her : https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=340&teamTourId=76

Klubturneringen

Der er blevet spillet et par partier ekstra i klubturneringen. Bo og Bent havde en hård kamp der kunne være endt med sejr til begge sider, det lykkedes dog Bent at trække det lange strå.
Ib måtte denne gang bide i græsset da det var hans tur til at overse et træk og denne gang var det et mattræk som Torben havde stillet op.

Skemaet er opdateret med de nyeste resultater. http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27069

Så er klubturneringen igang

Så er klubturneringen endelig igang.
Vi har valgt at lave en alle-imod-alle turnering, så er vi også mere fleksible i afviklingen afrunden.
Mandag d. 10 okt fik vi afvklet de 2 første kampe .
Ib og Torstne spillede en lidt uskøn ,start efter corona, kamp som endte med at Torsten satte en tårn i slag.

Kim og Torben spillede et noget pænere parti. det lykkede kim i en meget kompliceret stilling at vinde en bonde.
Herefter blve partiet afviklet til vundet slutspil for kim .

Så nu skal vi bare have resten af gruppen igang, husk at vi også kan spille om torsdagen Lucas og Niclas vil faktsik helst spille om torsdagen, så sørg selv for at få aftalerne på plads og husk at orientere Kim om aftalerne.

Rundelægningen kan ses her : http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27069&groupId=8761&curtab=tour-table
Selv om rating tallene fremgår af skemaet , så er turneringen ikke ratet.

Generalforsamling og Holdkamp

Så er vi ved at få startet klubben op igen. Vi er ved at planlægge en klubturnering men først skal vi holde en generalforsamlig og have os tilmeldt til holdturnering.

Der indkaldes hermed til

Generalforsamling d. 15. November 2021

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen

Formand vælges i ulige år for 2 år (Kim trækker sig, Torsten stiller op)
Kasserer vælges i lige år for 2 år (Erik stiller op, Kim som reserve )
Tre bestyrelses medlemmer vælges hvert år (Bent, Ib , Erik er på valg)
En eller flere suppleant(er) til bestyrelsen (Martin på valg
8. Eventuelt

Holdkampe

Datoer for holdkampe er offentliggjort og der skal spilles i disse uger der starter på mandage :
1. Nov, 22. Nov, 13. Dec og til næste år : 17. jan, 31. jan, 28. feb samt 14. marts.

Der er lys forude

Så ser det ud til at vi kan igen genåbne skakklubben.
Vi er pt. ved at overveje hvornår og hvordan vi gør det og om der er interesse for noget sommerskak.
Vi bør ihvertfald afholde vores general forsamling , mens vi har mulighed for det, så kan vi mødes og planlægge resten af sæsonen og næste sæson.
Det ser også ud til at der er ved at blive åbnet for forskellige fysiske turneringer rundt omkring i landet, så man bør have mulighed for igen at kunne mødes over skakbrættet.
Se turnerings kalenderen – http://turnering.skak.dk/TournamentActive/AllInvitations

Næste års holdkampe er også planlagt , se kalenderen her : http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Index/69

Vores kampe vil blive i ugen efter Søndags divisions kampene.

Nedlukning fortsætter

Som bekendt er der endnu ikke åbnet for samfundet generelt og desværre heller ikke for skakklubben.

Vi håber at vi måske kan nå at spille lidt i april , maj og måske holde åbent i løbet af sommeren, men foreløbig afventer vi udviklingen og vaccinerne.

For ikke helt at glemme skakspillet kan vi genopfriske en lille skakhistore fra for ca. 100 år siden.
Her spillede Englands flere gange statsminister Bonar Law med i en turnering i Edinburg, hvor han med et fejltræk tabte turneringens korteste parti. Reglerne dengang var dog en lille smule anderledes , således var der en regel om at hvis man lavede et ulovlig træk, så skulle man istedet flytte et straftræk med kongen !

Så partiet gik som følger : 1. e4, d5 2. exd5 , Dxd5 3. her kom fejlen så, angiveligt fordi han var ved at stoppe sin pibe så trak han med venstre hånd lidt noncelant Sb1-b3 , det kan man som bekendt ikke, så han blev istedet dømt til at flytte Kongen og det eneste træk med den var 3. Ke2 og sort kunne svare med 3-, De4 Mat !!

Vi fastholder klubaften

Skakken er ramt af forbudet imod at forsamles mere end 10 personer. Dete har betydet at holdkampene er nødlidende.
Mit forslag om at dele alle holdkampe op i 2 er stadig under diskussion men der er ved at opstå consensus om det i en eller anden form, så forhåbentlig kommer vi alligevel til at spille holdkampe i denne sæson.
Da vi sjældent er over på 10 personer på en normal klubaften fastholder vi vores klubaftener og hvis det bliver et problem må vi dele os op i et mandags og torsdags hold.
Vi planlægger således også at få gang i lidt skakaktiviteter og få spillet nogle turneringer.
De næste par gange , spiller vi 15 min turneringer , men snart tager vi hul på en turnering med længere betænkningstid og vi skulle også helst have afholdt en egentlig klub turnering , så I må godt så småt melde jeres interesse i at deltage i klubturneringen, så vi kan få den planlagt.

FHS